Trường THPT Krông Ana | Trang nhất
 
Bảng vàng TBM 
ĐIỂM TB HK CAO NHẤT NĂM HỌC 2015 - 2016
T
HS
L
Đ
DH
1
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
9.2
HSG HK2
2
Võ Thị Bông
10A1
9.0
HSG HK2
3
Lê Thị Hằng Nga
10A1
8.9
HSG HK2
4
Nguyễn Thế Phong
10A1
8.9
HSG HK2
5
Lê Thị Ánh Tuyết
10A1
8.9
HSG HK2
6
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
8.9
HSG HK2
7
H Uyên Knul
10A1
8.8
HSG HK2
8
Nguyễn Hoàng Minh
10A2
8.8
HSG HK2
9
Trần Thị Hạnh
11A1
8.8
HSG HK2
10
Lê Thị Thùy Linh
10A1
8.7
HSG HK2
11
Võ Thành Phát
10A1
8.7
HSTT HK2
12
Đặng Thanh Thảo
10A1
8.7
HSG HK2
13
Nguyễn Gia Hân
10A2
8.7
HSG HK2
14
Nguyễn Thị Nga
10A2
8.7
HSG HK2
15
Lê Thị Ngọc Oanh
10A2
8.7
HSG HK2
16
Đỗ Thanh Bình
11A1
8.7
HSG HK2
17
Trần Thị Thuỳ Trang
11A4
8.7
HSG HK2
18
Nguyễn Thị Thuý Trinh
11A4
8.7
HSG HK2
19
Nguyễn Thị Lan
12A1
8.7
HSG HK2
20
Mai Thị Thúy Hằng
10A1
8.6
HSG HK2
21
Trần Thị Thanh Thảo
10A1
8.6
HSG HK2
22
Trần Phạm Thuỷ Tiên
10A1
8.6
HSG HK2
23
Đặng Ngọc Hân
10A2
8.6
HSG HK2
24
Trần Thị Thanh Hoa
10A2
8.6
HSG HK2
25
Nguyễn Thùy Liên
10A2
8.6
HSG HK2
26
Nguyễn Đức Duy
11A1
8.6
HSG HK2
27
Nguyễn Tiến Dũng
11A1
8.6
HSTT HK2
28
Võ Trung Quân
11A1
8.6
HSG HK2
29
Nguyễn Phúc Nghĩa
12A1
8.6
HSTT HK2
30
Võ Thị Hồng Nhung
12A1
8.6
HSTT HK2
31
Phạm Thị Phương Thảo
10A1
8.5
HSG HK2
32
Nguyễn Thế Anh
10A2
8.5
HSG HK2
33
Trần Thị Quỳnh Nga
10A2
8.5
HSG HK2
34
Nguyễn Thị Thu Hằng
11A1
8.5
HSG HK2
35
Nguyễn Hữu Tấn
11A1
8.5
HSG HK2
36
Phan Lê Thành An
12A2
8.5
HSTT HK2
37
Trương Thế Anh
10A1
8.4
HSG HK2
38
Nguyễn Lam Phương
10A1
8.4
HSG HK2
39
Lê Văn Quang
10A1
8.4
HSG HK2
40
Nguyễn Phương Thảo
10A1
8.4
HSG HK2
41
Võ Thị Bông
10A1
9.0
HSG HK1
42
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
9.0
HSG HK1
43
Lê Thị Hằng Nga
10A1
8.9
HSG HK1
44
Lê Thị Ngọc Oanh
10A2
8.9
HSG HK1
45
Nguyễn Thị Lan
12A1
8.9
HSG HK1
46
Nguyễn Hoàng Minh
10A2
8.8
HSG HK1
47
Lê Thị Diễm
12A1
8.8
HSG HK1
48
Phan Lê Thành An
12A2
8.8
HSG HK1
49
Lê Thị Thùy Linh
10A1
8.7
HSG HK1
50
Trần Phạm Thuỷ Tiên
10A1
8.7
HSG HK1
51
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
8.7
HSG HK1
52
Nguyễn Đức Duy
11A1
8.7
HSG HK1
53
Trần Thị Hạnh
11A1
8.7
HSG HK1
54
Trần Ngọc Hoàng Nguyên
11A1
8.7
HSG HK1
55
Nguyễn Phúc Nghĩa
12A1
8.7
HSG HK1
56
Võ Thị Hồng Nhung
12A1
8.7
HSG HK1
57
Hà Thị Hồng Trinh
12A1
8.7
HSG HK1
58
Nguyễn Thế Phong
10A1
8.6
HSG HK1
59
Nguyễn Thùy Liên
10A2
8.6
HSG HK1
60
Đỗ Thanh Bình
11A1
8.6
HSG HK1
61
Nguyễn Tiến Dũng
11A1
8.6
HSG HK1
62
Phạm Đình Quang
11A3
8.6
HSG HK1
63
Trần Thu Hằng
12A1
8.6
HSG HK1
64
Đoàn Thị Minh Thảo
12A2
8.6
HSTT HK1
65
Phan Thị Mỹ Thương
12A2
8.6
HSG HK1
66
Lê Thị Ánh Tuyết
10A1
8.5
HSG HK1
67
Nguyễn Gia Hân
10A2
8.5
HSG HK1
68
Nguyễn Thị Thu Hằng
11A1
8.5
HSG HK1
69
Võ Trung Quân
11A1
8.5
HSG HK1
70
Trần Thị Minh
12A1
8.5
HSG HK1
71
Đinh Thị Thu Phương
12A1
8.5
HSG HK1
72
H Uyên Knul
10A1
8.4
HSG HK1
73
Nguyễn Lam Phương
10A1
8.4
HSG HK1
74
Đặng Thanh Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
75
Phạm Thị Phương Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
76
Đặng Ngọc Hân
10A2
8.4
HSG HK1
77
Trần Thị Thanh Hoa
10A2
8.4
HSG HK1
78
Nguyễn Thị Nga
10A2
8.4
HSG HK1
79
Trần Thị Quỳnh Nga
10A2
8.4
HSG HK1
80
Lê Viết Tây
11A1
8.4
HSG HK1
TT
HS
Năm
K
Đ
1
Nguyễn Thị Hải Vân
2013
B
27.5
2
Nguyễn Đức Lân
2013
B
27.5
3
Phạm Huy Hoàng
2015
A
27.25
4
Trần Thị Dung
2010
B
27
5
Nguyễn Thị Thanh Xuân
2013
B
27
6
Nguyễn Văn Phước
2013
B
27
7
Lê Tôn Bảo
2015
B
27
8
Nguyễn Đăng Quyền
2015
A
27
9
Nguyễn Trọng Nhân
2013
A
26.5
10
Nguyễn Văn Phước
2013
A
26.5
11
La Ngọc Trung
2013
b
26.25
12
Nguyễn Ngọc Ánh
2015
A
26.25
13
Nguyễn Diệu Hiền
2015
B
26.25
14
Trần Thị Dung
2010
A
26
15
Phạm Thị Hoa Tiên
1997
A
26
16
La Ngọc Trung
2013
a
26
17
Bùi Thị Huyền
2014
A
26
18
Lê Quang Huy
2015
A
26
19
Nguyễn Giáng My
2015
B
26
20
Cao Thị Thu Thủy
2013
B
25.5
21
Đặng Nhật Yến
2015
A1
25.25
22
Huỳnh Thị Minh Hằng
2011
B
25
23
Nguyễn Thị Thu Hạnh
2011
B
25
24
Nguyễn Thị Thu Hiền
2007
A
25
25
Nguyễn Đức Lân
2013
A
25
26
Nguyễn Trọng Nhân
2013
B
25
27
Bùi Ái Hoàng Duyên
2015
A
25
28
Lê Thị Mỹ Hạnh
2015
B
25
29
Nguyễn Thanh Hùng
2015
A
25
30
Phùng Thị Kiều Trinh
2015
C
25
31
Nguyễn Văn Tuấn
2013
A
24.75
32
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
2015
B
24.75
33
Nguyễn Đức Mạnh
2015
A
24.75
34
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
2015
B
24.75
35
Phạm Thị Thuỳ Trang
2015
C
24.75
36
Nguyễn Thị Hương
2011
A
24.5
37
Cao Thị Thu Thủy
2013
A
24.5
38
Cao Xuân Nhật
2014
B
24.5
39
Lê Trọng Hòa
2014
A
24.5
40
Đinh Văn Hoàng
2015
B
24.5
41
Hoàng Trung Hiếu
2015
A
24.5
42
Phan Minh Nam
2015
A
24.5
43
Nguyễn Thị Thu Hiền
2015
A1
24.25
44
Lê Thị Viên
2015
A
24.25
45
Nguyễn Thị Thu Hiền
2007
B
24
46
Lê Kế Thanh Hùng
2013
A
24
47
Đỗ Thị Hoàng Uyên
2013
A
24
48
Nguyễn Thanh Tân
2014
B
24
49
Nguyễn Thị Loan
2015
B
24
50
Vũ Quang Nguyên
2015
A
24
51
Nguyễn Thị Hải Vân
2013
A
23.75
52
Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
2015
A
23.75
53
Hoàng Thị Hằng
2015
A
23.75
54
Đỗ Thị Thu Hiền
2015
A
23.75
55
Nguyễn Bảo Nghiêm
2015
A
23.75
56
Nguyễn Thị Hồng Thanh
2015
C
23.75
57
Trần Thị Thu Thảo
2015
B
23.75
58
Đặng Thị Thanh Hoài
2011
B
23.5
59
Phạm Ngọc Thủy
2011
C
23.5
60
Hồ Thị Phương An
2012
A
23.5
61
Nguyễn Thị Lan Phương
2012
B
23.5
62
Nguyễn Thị Xuân
2013
B
23.5
63
Cao Xuân Nhật
2014
A
23.5
64
Nguyễn Thanh Tân
2014
A
23.5
65
nguyễn công mạnh
2015
A
23.5
66
Lê Thị Mỹ Duyên
2015
A
23.5
67
Đặng Huy Hoàng
2015
A
23.5
68
Cao Hữu Vũ Hoàng
2015
A
23.5
69
Nguyễn Trần Duy Hùng
2015
A
23.5
70
Hoàng Lê Hùng
2015
A
23.25
71
Nguyễn Thị Ngọc Linh
2015
A
23.25
72
Đinh Thị Quỳnh Trang
2015
A1
23.25
73
Trần Công Trưởng
2015
A
23.25
74
Võ Thị Thu Yên
2015
B
23.25
75
Trần Thị Mỹ Linh
2013
A
23.00
76
Đặng Thị Thanh Hoài
2011
A
23
77
Phạm Hoàng Quốc
2011
A
23
78
Bùi Thị Yến
2013
A
23
79
Võ Thanh Nhã
2013
A
23
80
Tô Thị Lợi
2014
B
23
81
Đào Ngọc Ánh
2015
A
23
82
Hoàng Văn Bình
2015
A
23
83
Nguyễn Thu Dung
2015
C
23
84
Trần Phạm Tuấn Đăng
2015
A
23
85
Hồ Thị Hạnh
2015
A
23
86
Nguyễn Thị Mai Huê
2015
A
23
87
Phạm Thị Phương Linh
2015
B
23
88
Lý Ngọc Nam
2015
A
23
89
Lê Thị Phương Thư
2015
C
23
90
Hồ Bá Thừa
2015
B
23
91
Trần Hồng Phượng
2015
A
23
92
Ngô Thị Ngọc Anh
2015
C
23
93
Phạm Thị Minh Chi
2015
C
22.75
94
Nguyễn Thị Hoà
2015
A
22.75
95
Đinh Trí Toàn
2015
A
22.75
96
Phan Thị Thắm
2015
A
22.75
97
Trần Thị Thu
2015
A
22.75
98
Hồ Phước Triều
2015
A
22.75
99
Lê Trọng Hòa
2014
B
22.5
100
Nguyễn Ngọc Ánh
2014
A1
22.5
:::o::: Thống kê 

 Khách:
 Thành viên:
 Tổng cộng

 Số thành viên:
 Đang Online:
  Thành viên mới đăng ký :
LucretiaDo, JosephMack, Lora39228, anhtruong, Benedict97, RomaSloane, DamonGregg, SanfordHus, WilliamJoh, Belle05E71, ClarissaIl, TemekaBarr, CheriCunne, JavierHell, ch@rlaToll, ...
Lịch 
Tháng
Năm 

Famous saying:
A fanatic is one who can't change his mind and won't change the subject.
Alternates name
BANME ANTI DDOS

Cảnh bảo virus cerber3

Virus mã hóa Cerber3 là một dạng biến thể của virus Cerber1 và Cerber 2 (đã có cách diệt), là virus mã hóa đòi tiền chuộc. Hiện nay đã xuất hiện một số máy ở huyện Krông Ana, nhất là các phòng internet công cộng, vì vậy thầy cô và các học sinh nên chú ý phòng tránh lây nhiễm virus nguy hiểm này: _READMORE
 
 Lịch tuần mới nhất 
  :|: T9 (17/10 đến 23/10) :|: T8 (10/10 đến 16/10) :|: T7 (03/10 đến 09/10)
:|: T6 (26/09 đến 02/10) :|: T5 (19/09 đến 25/09) :|: T4 (12/09 đến 18/09)
 
 TRA ĐIỂM HỌC TẬP 
 
  
Lập trình và phát triển bởi ngvdmail@gmail.com.
 

LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
(Tuần 9, Từ 17-10-2016 - 23/10/2016)

NgàyBuổi SángBuổi Chiều
Thứ hai
17-10
- Chào cờ, tổ chức học sinh sinh hoạt 20/10
- Kế hoạch tuần được bổ sung vào sáng thứ 2
- Thực hiện TKB mới
- Tiếp tục dự giờ, thao giảng
- Các lớp lao động theo kế hoạch
- Trực lãnh đạo: Thầy Hồng, Trực Văn phòng: Cô Hiền
- Thực hiện TKB mới
- Học sinh khối 11 học GD nghề phổ thông theo TKB
- Tổ Văn phòng kiểm tra dạy thêm, học thêm hàng ngày
- Họp đoàn hội thao từ 14 giờ tại phòng truyền thống
- Thầy Hạ hoàn thành phôtô đề kiểm tra chuyển sang Văn phòng
- Trực lãnh đạo:Thầy Hồng, Trực Văn phòng: Cô Hiền
Thứ ba
18-10
- Dạy và học theo TKB
- Báo cáo cấp gạo tháng 9,10/2016(Kế toán)
- Kiểm tra 1 tiết môn Sinh học 11, tiết 4(Phát đề, giám sát, thu bài: C.H’Rinh)
- Trực lãnh đạo: Thầy Mạnh, Trực Văn phòng: Anh Hải
- Dạy và học theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Mạnh, Trực Văn phòng: Anh Hải
Thứ tư
19-10
- Báo cáo DS CB, GV, NV về Sở GD(TKHĐ)
- Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Krông Ana(Từ 8giờ 30 phút): Cấp ủy, Phó hiệu trưởng, CTCĐ, BTĐ, TKHĐ, TTCM, TTVP(không cử người đi thay)
- Trực lãnh đạo: Thầy Trung, Trực Văn phòng: Cô Quế
- Dạy và học theo TKB
- Trực lãnh đạo: Thầy Trung, Trực Văn phòng: Cô Quế
Thứ năm
20-10
- Dạy và học theo TKB
- Trù bị Hội nghị CBCCVC từ 9 giờ 30 tại Hội trường(Toàn cơ quan)
- Họp chuẩn bị đón đoàn KTSP sau trù bị(PHT, TKHĐ, TTCM tổ Văn, TD, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Sử- Địa- GD)
- Trực lãnh đạo: Thầy Trung, Trực Văn phòng: Cô Hiền
- Dạy và học theo TKB
- Họp chuẩn bị Hội nghị CB, CC, VC(Cấp ủy, CTCĐ, BTĐ, TKHĐ, TTVP)
- Trực lãnh đạo: Thầy Trung, Trực Văn phòng: Cô Hiền
Thứ sáu
21-10
- Dạy và học theo TKB
- Kiểm tra 1 tiết môn Địa lý 10, 11, 12, tiết 4(Phát đề, giám sát, thu bài: Thầy Ngọ)
- Kiểm tra 1 tiết môn Lịch sử 12, tiết 5(Phát đề, giám sát, thu bài: Thầy Khuần)
- Trực lãnh đạo: Thầy Hồng, Trực Văn phòng: Anh Hải
- Dạy và học theo TKB
- Họp bộ phận bán trú từ 14 giờ(T.Trung và nhân viên khu bán trù)
- Trực lãnh đạo: Thầy Hồng, Trực Văn phòng: Anh Hải
Thứ bảy
22-10
- Hội nghị CBCCVC từ 7giờ 30 tại hội trường(CB,CC,VC toàn trường)
- Học sinh nghỉ học
- Trực lãnh đạo: Thầy Mạnh, Trực Văn phòng: Cô Như
- Toàn trường nghỉ dạy và học
- Trực lãnh đạo: Thầy Mạnh, Trực Văn phòng: Cô Như
Chủ nhật
23-10
- Trực: Bảo vệ- Trực: Bảo vệ
 
 Hình ảnh mới cập nhập 
 
Tổng số có 2066 ảnh trong thư viện
 
 TIN TỨC::THÔNG BÁO 
 ::o:: Cảnh bảo virus cerber3
::o:: DANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2016
::o:: THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2016-2017
::o:: Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017
::o:: THÔNG BÁO (V/v. Thi lại, Rèn luyện lại trong hè năm 2016)
::o:: HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016
::o:: THÔNG TƯ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia 2015
::o:: HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
::o:: BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2014-2015 CỦA BĐD CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
::o:: BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 CỦA TỈNH ĐĂK L ĂK CÁC TRƯỜNG THPT và TT GDTX
 
 Các files mới nhất 
 ::o:: Phần mềm E-learning
::o:: ĐỀ MINH HỌA 2017
::o:: Kết quả kỳ thi đội tuyển HSG Quốc gia năm học 2016-2017
::o:: Sổ chủ nhiệm
::o:: Sổ điểm cá nhân năm học 2016-2017
::o:: Hướng dẫn ĐH các Chi đoàn học sinh K111+12
::o:: Hướng dẫn ĐH các Chi đoàn học sinh K10
::o:: CÂU HỎI BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2016
::o:: LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2015 - 2016
::o:: Đề cương ôn tập thi lại TA lớp 10 năm 2015-2016
 
 CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC 
 ::o:: BẢNG VÀNG HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN
::o:: HÃY HIỂU ĐÚNG VỀ MÔN NGỮ VĂN
::o:: Tổng hợp đề kiểm tra Ngữ văn 10 (cập nhật đề học kì II 2015-2016)
::o:: Tổng hợp đề kiểm tra Ngữ văn 11 (cập nhật đề học kì II - NH 2015-2016)
::o:: Tổng hợp đề kiểm tra Ngữ văn 12 (cập nhật đề học kì II năm học 2015-2016)
 
 Tìm kiếm 
 
 
 Danh ngôn 
 Đợi chờ:

Ðối với những người đợi chờ, một lát dường như một năm
Tục ngữ Trung Quốc
 

Dòng thời gian 
Bây giờ là 06:26:15 | 23-10-2016
Chỉ còn
ngày 17 giờ 33 phút 45 giây nữa là đến ngày hiến chương nhà giáo Việt Nam 20/11
Mừng sinh nhật 
Giáo viên sinh nhật hôm qua (22/10) :
Không có
Giáo viên sinh nhật hôm nay (23/10) :
Không có
Giáo viên sinh nhật ngày mai (24/10) :
Không có
Học sinh sinh nhật hôm qua (22/10) :
Không có
Học sinh sinh nhật hôm nay (23/10) :
Không có
Học sinh sinh nhật ngày mai (24/10) :
Không có
Ảnh ngẫu nhiên 
Ban quản trị 
Thầy Dũng (vật lý) : lập trình
Đoàn trường, thầy Ủy (HT), thầy Mạnh (PHT), thầy Hồng (PHT), thầy Lễ, cô Thảo : quản lý bộ phận
Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
Các clip mới nhất 

http://thptkrongana.edu.vn phát triển bởi ngvdmail@gmail.com từ 01/03/2010.