LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
( Từ 03/08/2015 đến ngày 09/08/2015)

 

Ngày

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Thứ hai
03-08

- Thi lại theo lịch

- Bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn GDCD tại trường Nguyễn Du (02 ngày theo danh sách)

 

- Thi lại theo lịch

Thứ ba
04-08

- 7 giờ 30 họp chi bộ (đảng viên); 8 giờ 30 họp BGH

- 7 giờ 00 họp hội đồng chấm thi lại (theo danh sách), chấm thi lại theo kế hoạch

- Chấm thi lại theo kế hoạch

- 15 giờ 00 họp xét lên lớp, ở lại, thành phần gồm (BGH, TKHĐ, BTĐTN,  GVCN có HS thi lại)

Thứ tư
05-08

- 8 giờ 00 họp lănh đạo mở rộng, thành phần gồm (BGH, TKHĐ, CTCĐ, BTĐTN, TTCM)

- Công bố danh sách lên lớp, ở lại sau thi lại hoặc RLL, DS lớp (Đ/c Mạnh)

Thứ năm
06-08

-  8 giờ 00 họp cơ quan

- 9 giờ 30 họp tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ,  xây dựng kế hoạch năm học của tổ

 

Thứ sáu
07-08

- Học chính trị hè 2015 (toàn cơ quan)

- Tập huấn, bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn Toán, Hóa, Tin tại trường Nguyễn Du, (02 ngày  theo danh sách)

 

Thứ bảy
08-08

 

- Học chính trị hè 2015 (toàn cơ quan)

 

 

Chủ nhật
09-08

- Bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn Địa lí, Hóa học,  Vật lí, Lịch sử tại trường Nguyễn Du (02 ngày theo danh sách)

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG LÀM CÔNG TÁC THI LẠI NGÀY 03,04/8/2015
STT HỌ TÊN GV MÔN NHIỆM VỤ BUỔI SÁNG
03/8/2015
BUỔI CHIỀU
03/8/2015
BUỔI SÁNG
 04/8/2015
BUỔI CHIỀU
 04/8/2015
GHI CHÚ
1 NGUYỄN VĂN MẠNH   KHẢO THÍ X X X X  
2 ĐẶNG XUÂN THÀNH   KHẢO THÍ X X X X  
3 NGUYỄN XUÂN HẠ   KHẢO THÍ X X X X  
4 NGUYỄN TUẤN ANH TOÁN GIÁM KHẢO COI THI COI THI CHẤM THI CHẤM THI  
5 CAO THỊ VÂN TOÁN GIÁM KHẢO COI THI COI THI CHẤM THI CHẤM THI  
6 NGUYỄN THANH PHONG VẬT LÍ GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
7 NGUYỄN THANH SƠN VẬT LÍ GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
8 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HÓA HỌC GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
9 NGUYỄN VĂN TÚ HÓA HỌC GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
10 TRẦN XUÂN TRƯỜNG NGỮ VĂN GIÁM KHẢO COI THI COI THI CHẤM THI CHẤM THI  
11 NGUYỄN THỊ HÀ NGỮ VĂN GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO COI THI COI THI CHẤM THI CHẤM THI  
12 ĐẶNG VĂN KHUẦN LỊCH SỬ GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
13 NGUYỄN Đ̀NH CẢNH LỊCH SỬ GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
14 TRỊNH TẤN NGỌ ĐỊA LÍ GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
15 NGUYỄN SƠN HẢI ĐỊA LÍ GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
16 NGUYỄN ĐỨC LỄ TIẾNG ANH GIÁM THỊ, GIÁM KHẢO COI THI COI THI CHẤM THI CHẤM THI  
17 TẠ THỊ LỢI TIẾNG ANH GIÁM KHẢO     CHẤM THI CHẤM THI  
CHÚ Ư: Danh sách trên gồm có 17 giáo viên được điều động làm công tác thi lại năm 2015. Đề nghị quư thầy cô giáo nghiêm túc thực hiện đúng lịch làm việc trên
 (Nếu có vướng mắc liên hệ thầy Mạnh PHT để giải quyết)
   - Buổi sáng bắt đầu làm việc lúc 6 giờ 45 phút          
   - Buổi chiều bắt đầu làm việc từ 13 giờ 15 phút          
              HIỆU TRƯỞNG
               
               
              NGUYỄN CHƠN ỦY