Trường THPT Krông Ana | Điểm thi tốt nghiệp
 
Bảng vàng TBM 
ĐIỂM TB HK CAO NHẤT NĂM HỌC 2015 - 2016
T
HS
L
Đ
DH
1
Võ Thị Bông
10A1
9.0
HSG HK1
2
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
9.0
HSG HK1
3
Lê Thị Hằng Nga
10A1
8.9
HSG HK1
4
Lê Thị Ngọc Oanh
10A2
8.9
HSG HK1
5
Nguyễn Thị Lan
12A1
8.9
HSG HK1
6
Nguyễn Hoàng Minh
10A2
8.8
HSG HK1
7
Lê Thị Diễm
12A1
8.8
HSG HK1
8
Phan Lê Thành An
12A2
8.8
HSG HK1
9
Lê Thị Thùy Linh
10A1
8.7
HSG HK1
10
Trần Phạm Thuỷ Tiên
10A1
8.7
HSG HK1
11
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
8.7
HSG HK1
12
Nguyễn Đức Duy
11A1
8.7
HSG HK1
13
Trần Thị Hạnh
11A1
8.7
HSG HK1
14
Trần Ngọc Hoàng Nguyên
11A1
8.7
HSG HK1
15
Nguyễn Phúc Nghĩa
12A1
8.7
HSG HK1
16
Võ Thị Hồng Nhung
12A1
8.7
HSG HK1
17
Hà Thị Hồng Trinh
12A1
8.7
HSG HK1
18
Nguyễn Thế Phong
10A1
8.6
HSG HK1
19
Nguyễn Thùy Liên
10A2
8.6
HSG HK1
20
Đỗ Thanh Bình
11A1
8.6
HSG HK1
21
Nguyễn Tiến Dũng
11A1
8.6
HSG HK1
22
Phạm Đình Quang
11A3
8.6
HSG HK1
23
Trần Thu Hằng
12A1
8.6
HSG HK1
24
Đoàn Thị Minh Thảo
12A2
8.6
HSTT HK1
25
Phan Thị Mỹ Thương
12A2
8.6
HSG HK1
26
Lê Thị Ánh Tuyết
10A1
8.5
HSG HK1
27
Nguyễn Gia Hân
10A2
8.5
HSG HK1
28
Nguyễn Thị Thu Hằng
11A1
8.5
HSG HK1
29
Võ Trung Quân
11A1
8.5
HSG HK1
30
Trần Thị Minh
12A1
8.5
HSG HK1
31
Đinh Thị Thu Phương
12A1
8.5
HSG HK1
32
H Uyên Knul
10A1
8.4
HSG HK1
33
Nguyễn Lam Phương
10A1
8.4
HSG HK1
34
Đặng Thanh Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
35
Phạm Thị Phương Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
36
Trần Thị Thanh Hoa
10A2
8.4
HSG HK1
37
Nguyễn Thị Nga
10A2
8.4
HSG HK1
38
Trần Thị Quỳnh Nga
10A2
8.4
HSG HK1
39
Lê Viết Tây
11A1
8.4
HSG HK1
40
Nguyễn Hữu Tấn
11A1
8.4
HSG HK1
:::o::: Các clip mới nhất 
Lịch 
Tháng
Năm 

Famous saying:
Learned men are the cisterns of knowledge, not the fountainheads.
Alternates name
BANME ANTI DDOS
Điểm thi tốt nghiệp năm 2009-2010
Điểm thi tốt nghiệp năm 2010-2011
 

 


 

Dòng thời gian 
Bây giờ là 12:13:42 | 30-04-2016
Chỉ còn
ngày 18 giờ 46 phút 18 giây nữa là đến ngày 01/07/2016.
Ảnh ngẫu nhiên 
Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ

http://thptkrongana.edu.vn phát triển bởi ngvdmail@gmail.com từ 01/03/2010.