Website http://thptkrongana.edu.vn đang chuyển server, thành thật xin lỗi.
ngvdmail@gmail.com
LỊCH CÔNG TÁC TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA
( Từ 03/08/2015 đến ngày 09/08/2015)
DANH SÁCH COI THI, CHẤM THI LẠI

Ngày

Buổi Sáng

Buổi Chiều

Thứ hai
03-08

- Thi lại theo lịch

- Bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn GDCD tại trường Nguyễn Du (02 ngày theo danh sách)

 

- Thi lại theo lịch

Thứ ba
04-08

- 7 giờ 30 họp chi bộ (đảng viên); 8 giờ 30 họp BGH

- 7 giờ 00 họp hội đồng chấm thi lại (theo danh sách), chấm thi lại theo kế hoạch

- Chấm thi lại theo kế hoạch

- 15 giờ 00 họp xét lên lớp, ở lại, thành phần gồm (BGH, TKHĐ, BTĐTN,  GVCN có HS thi lại)

Thứ tư
05-08

- 8 giờ 00 họp lãnh đạo mở rộng, thành phần gồm (BGH, TKHĐ, CTCĐ, BTĐTN, TTCM)

- Công bố danh sách lên lớp, ở lại sau thi lại hoặc RLL, DS lớp (Đ/c Mạnh)

Thứ năm
06-08

-  8 giờ 00 họp cơ quan

- 9 giờ 30 họp tổ chuyên môn, phân công nhiệm vụ,  xây dựng kế hoạch năm học của tổ

 

Thứ sáu
07-08

- Học chính trị hè 2015 (toàn cơ quan)

- Tập huấn, bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn Toán, Hóa, Tin tại trường Nguyễn Du, (02 ngày  theo danh sách)

 

Thứ bảy
08-08

 

- Học chính trị hè 2015 (toàn cơ quan)

 

 

Chủ nhật
09-08

- Bồi dưỡng CM hè 2015 bộ môn Địa lí, Hóa học,  Vật lí, Lịch sử tại trường Nguyễn Du (02 ngày theo danh sách)