Trường THPT Krông Ana | Tin tức
 
Bảng vàng TBM 
ĐIỂM TB HK CAO NHẤT NĂM HỌC 2015 - 2016
T
HS
L
Đ
DH
1
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
9.2
HSG HK2
2
Võ Thị Bông
10A1
9.0
HSG HK2
3
Lê Thị Hằng Nga
10A1
8.9
HSG HK2
4
Nguyễn Thế Phong
10A1
8.9
HSG HK2
5
Lê Thị Ánh Tuyết
10A1
8.9
HSG HK2
6
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
8.9
HSG HK2
7
H Uyên Knul
10A1
8.8
HSG HK2
8
Nguyễn Hoàng Minh
10A2
8.8
HSG HK2
9
Trần Thị Hạnh
11A1
8.8
HSG HK2
10
Lê Thị Thùy Linh
10A1
8.7
HSG HK2
11
Võ Thành Phát
10A1
8.7
HSTT HK2
12
Đặng Thanh Thảo
10A1
8.7
HSG HK2
13
Nguyễn Gia Hân
10A2
8.7
HSG HK2
14
Nguyễn Thị Nga
10A2
8.7
HSG HK2
15
Lê Thị Ngọc Oanh
10A2
8.7
HSG HK2
16
Đỗ Thanh Bình
11A1
8.7
HSG HK2
17
Trần Thị Thuỳ Trang
11A4
8.7
HSG HK2
18
Nguyễn Thị Thuý Trinh
11A4
8.7
HSG HK2
19
Nguyễn Thị Lan
12A1
8.7
HSG HK2
20
Mai Thị Thúy Hằng
10A1
8.6
HSG HK2
21
Trần Thị Thanh Thảo
10A1
8.6
HSG HK2
22
Trần Phạm Thuỷ Tiên
10A1
8.6
HSG HK2
23
Đặng Ngọc Hân
10A2
8.6
HSG HK2
24
Trần Thị Thanh Hoa
10A2
8.6
HSG HK2
25
Nguyễn Thùy Liên
10A2
8.6
HSG HK2
26
Nguyễn Đức Duy
11A1
8.6
HSG HK2
27
Nguyễn Tiến Dũng
11A1
8.6
HSTT HK2
28
Võ Trung Quân
11A1
8.6
HSG HK2
29
Nguyễn Phúc Nghĩa
12A1
8.6
HSTT HK2
30
Võ Thị Hồng Nhung
12A1
8.6
HSTT HK2
31
Phạm Thị Phương Thảo
10A1
8.5
HSG HK2
32
Nguyễn Thế Anh
10A2
8.5
HSG HK2
33
Trần Thị Quỳnh Nga
10A2
8.5
HSG HK2
34
Nguyễn Thị Thu Hằng
11A1
8.5
HSG HK2
35
Nguyễn Hữu Tấn
11A1
8.5
HSG HK2
36
Phan Lê Thành An
12A2
8.5
HSTT HK2
37
Trương Thế Anh
10A1
8.4
HSG HK2
38
Nguyễn Lam Phương
10A1
8.4
HSG HK2
39
Lê Văn Quang
10A1
8.4
HSG HK2
40
Nguyễn Phương Thảo
10A1
8.4
HSG HK2
41
Võ Thị Bông
10A1
9.0
HSG HK1
42
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
9.0
HSG HK1
43
Lê Thị Hằng Nga
10A1
8.9
HSG HK1
44
Lê Thị Ngọc Oanh
10A2
8.9
HSG HK1
45
Nguyễn Thị Lan
12A1
8.9
HSG HK1
46
Nguyễn Hoàng Minh
10A2
8.8
HSG HK1
47
Lê Thị Diễm
12A1
8.8
HSG HK1
48
Phan Lê Thành An
12A2
8.8
HSG HK1
49
Lê Thị Thùy Linh
10A1
8.7
HSG HK1
50
Trần Phạm Thuỷ Tiên
10A1
8.7
HSG HK1
51
Nguyễn Thị Thu Uyên
10A1
8.7
HSG HK1
52
Nguyễn Đức Duy
11A1
8.7
HSG HK1
53
Trần Thị Hạnh
11A1
8.7
HSG HK1
54
Trần Ngọc Hoàng Nguyên
11A1
8.7
HSG HK1
55
Nguyễn Phúc Nghĩa
12A1
8.7
HSG HK1
56
Võ Thị Hồng Nhung
12A1
8.7
HSG HK1
57
Hà Thị Hồng Trinh
12A1
8.7
HSG HK1
58
Nguyễn Thế Phong
10A1
8.6
HSG HK1
59
Nguyễn Thùy Liên
10A2
8.6
HSG HK1
60
Đỗ Thanh Bình
11A1
8.6
HSG HK1
61
Nguyễn Tiến Dũng
11A1
8.6
HSG HK1
62
Phạm Đình Quang
11A3
8.6
HSG HK1
63
Trần Thu Hằng
12A1
8.6
HSG HK1
64
Đoàn Thị Minh Thảo
12A2
8.6
HSTT HK1
65
Phan Thị Mỹ Thương
12A2
8.6
HSG HK1
66
Lê Thị Ánh Tuyết
10A1
8.5
HSG HK1
67
Nguyễn Gia Hân
10A2
8.5
HSG HK1
68
Nguyễn Thị Thu Hằng
11A1
8.5
HSG HK1
69
Võ Trung Quân
11A1
8.5
HSG HK1
70
Trần Thị Minh
12A1
8.5
HSG HK1
71
Đinh Thị Thu Phương
12A1
8.5
HSG HK1
72
H Uyên Knul
10A1
8.4
HSG HK1
73
Nguyễn Lam Phương
10A1
8.4
HSG HK1
74
Đặng Thanh Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
75
Phạm Thị Phương Thảo
10A1
8.4
HSG HK1
76
Đặng Ngọc Hân
10A2
8.4
HSG HK1
77
Trần Thị Thanh Hoa
10A2
8.4
HSG HK1
78
Nguyễn Thị Nga
10A2
8.4
HSG HK1
79
Trần Thị Quỳnh Nga
10A2
8.4
HSG HK1
80
Lê Viết Tây
11A1
8.4
HSG HK1
:::o::: Các clip mới nhất 
Lịch 
Tháng
Năm 

Famous saying:
Let your conscience be your guide.
Alexander Pope
BANME ANTI DDOS

DANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2016

[11.07.2016 13:35]
DANH SÁCH TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN HÈ 2016 Xem tiếp...
[Đã đọc: 280]


 

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2016-2017

[09.07.2016 21:13]
THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10, NĂM HỌC 2016-2017 Xem tiếp...
[Đã đọc: 529]


 

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017

[09.07.2016 21:08]
Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2016-2017 Xem tiếp...
[Đã đọc: 300]


 

THÔNG BÁO (V/v. Thi lại, Rèn luyện lại trong hè năm 2016)

[22.05.2016 09:59]
TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

Krông Ana, ngày 16 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO
(V/v. Ôn tập, thi lại và rèn luyện lại trong hè năm học 2015 – 2016)

1. Ngày 20/5/2016 Đoàn trường bàn giao HS về sinh hoạt tại địa phương, GVCN nhận kế hoạch trực hè của lớp tại BCH Đoàn trường.

2. Từ ngày 11/7/2016 đến ngày 13/7/2016 những học sinh phải thi lại đăng ký ôn tập thi lại để nhà trường xếp lịch học (đăng ký tại văn phòng theo mẫu); những học sinh phải rèn luyện lại, gặp BCH Đoàn trường đăng ký lịch rèn luyện lại tại trường.

3. Từ ngày 18/7/2016 đến 30/7/2016 ôn tập phụ đạo cho học sinh yếu để thi lại (Nếu có).

4. Ngày 02 đến ngày 03/8/2016 thi lại theo lịch.

5. Ngày 04/8/2016 chấm thi lại;

6. Ngày 04/8/2016 hạn cuối cho những HS phải RLL nộp Giấy xác nhận có rèn luyện trong hè tại địa phương (có UBND cấp xã hoặc thị trấn ký đóng dấu) và có rèn luyện trong hè tại trường (có xác nhận, đóng dấu của BCH đoàn trường). Nếu HS nào không có giấy xác nhận hoặc có mà thiếu xác nhận của 1 trong hai nơi trên thì coi như chưa hoàn thành việc rèn luyện lại trong hè.

7. Ngày 05/8/2016 họp Hội đồng xét lên lớp, ở lại sau thi lại và rèn luyện lại; công bố danh sách lên lớp, ở lại sau thi lại và RLL, xếp lớp.

8. Từ ngày 08 đến ngày 10/8/2016 GVCN hoàn thành ghi học bạ cho những học sinh có thi lại, RLL.
(Lịch thời gian trên có thể thay đổi để phù hợp với kế hoạch mới nhất của Sở GD & ĐT)
P.HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Mạnh

[Đã đọc: 431]


 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016

[14.04.2016 16:04]
UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 457/SGDĐT- GDTrH
V/v hướng dẫn ôn tập, kiểm tra
học kỳ II năm học 2015-2016
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 4 năm 2016.


Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú.

Thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học tại Công văn hướng dẫn số 1078/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016;
Sở GDĐT hướng dẫn phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố, các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông dân tộc nội trú (sau đây gọi là các đơn vị) thực hiện nhiệm vụ tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ II năm học 2015 - 2016 đối với Giáo dục Trung học như sau:
1. Kế hoạch kiểm tra học kỳ
Các đơn vị chủ động xây dựng và thực hiện theo kế hoạch của đơn vị mình, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch chung của Sở GDĐT (Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 07/08/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch, thời gian năm học 2015-2016).
2. Yêu cầu về việc tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ
a. Thực hiện chương trình dạy học
- Các đơn vị hoàn thành chương trình học kỳ II theo đúng kế hoạch thời gian năm học 2015 – 2016 phù hợp với chương trình chi tiết do các nhà trường xây dựng. Nghiêm cấm việc dồn ép, cắt xén chương trình; việc dạy bù phải có kế hoạch, thực hiện đúng quy định.
- Lãnh đạo nhà trường tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chương trình; thực hiện ghi các loại hồ sơ như sổ đầu bài, sổ điểm chính và học bạ của học sinh.
b. Tổ chức ôn tập, kiểm tra
- Giao nhiệm vụ cho các tổ bộ môn chịu trách nhiệm nghiên cứu chuẩn kiến thức và kỹ năng môn học, Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, Công văn hướng dẫn số 1078/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Đắk Lắk ngày 16/9/2015 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2015-2016 để xây dựng đề cương, hướng dẫn và tổ chức ôn tập cho học sinh trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ II.
- Tổ chức phụ đạo học sinh có học lực yếu, vận động những học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp những học sinh này nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của chương trình; đối với học sinh khá, giỏi cần có thời gian ôn tập linh hoạt, tăng cường tự học có sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn.
- Thực hiện đúng Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT; đối với các lớp thực hiện theo mô hình trường học mới Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn riêng. Có kế hoạch phụ đạo những học sinh phải kiểm tra lại các môn văn hóa trong hè và tổ chức kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn tại Công văn hướng dẫn số 1078 /SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Đắk Lắk ngày 16/9/2015.
c. Đối với đề kiểm tra
- Nội dung kiểm tra cần đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, đặc biệt phải hướng đến kiểm tra, đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh theo tinh thần đổi mới kiểm tra đánh giá của Bộ GDĐT.
- Đối với nội dung các môn học được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm” trong Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT thì không ra đề kiểm tra.
- Chỉ đạo xây dựng ma trận đề theo Công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của của Bộ GDĐT, đảm bảo mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng phù hợp.
- Nội dung đề kiểm tra phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phân loại được trình độ học sinh.
- Đối với một số môn khoa học xã hội cần kiểm tra đánh giá theo hướng ra đề mở, tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội gắn với thời sự quê hương, đất nước; đối với môn ngoại ngữ, cần tiếp tục nâng cao yêu cầu phát triển năng lực giao tiếp với các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.
d. Tổ chức ôn tập có thu tiền (dạy thêm)
Đối với các nhà trường tổ chức ôn tập có thu tiền (dạy thêm) phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT và Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 01/02/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk và thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép của cơ quan quản lý. Đặc biệt chú ý đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học.
đ. Ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị kì thi THPT quốc gia
Đối với việc ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia năm 2016, các trường trung học phổ thông thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 346/SGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2016.
Nhận được công văn này, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P. GDTrH. KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Ngọc Quang

[Đã đọc: 480]


 

THÔNG TƯ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[08.04.2016 20:37]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2016/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2016

THÔNG TƯ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26
tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 743/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng kết quả để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2016;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau:
1. Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 5. Cụm thi
1. Mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức:
a) Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và xét tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) và với trường ĐH, CĐ khác tổ chức (sau đây gọi là cụm thi ĐH);
b) Cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT do sở GDĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH, CĐ tổ chức (sau đây gọi là cụm thi tốt nghiệp).
2. Tùy tình hình cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định không tổ chức cụm thi tốt nghiệp mà tổ chức cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi ở cụm thi ĐH tại địa phương."
2. Gạch đầu dòng thứ hai điểm a khoản 1 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"- Phó Chủ tịch: Lãnh đạo trường ĐH, CĐ chủ trì cụm thi hoặc tham gia cụm thi, lãnh đạo sở GDĐT. Trường hợp không đủ lãnh đạo trường ĐH, CĐ, lãnh đạo sở GDĐT để đảm nhiệm chức danh này thì Phó Chủ tịch có thể là lãnh đạo phòng, ban, khoa, trung tâm của trường ĐH chủ trì cụm thi; lãnh đạo phòng, ban của sở GDĐT."
3. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 vào Điều 10 như sau:
"3. Bố trí tại mỗi Điểm thi 01 điện thoại cố định dùng để liên hệ với Hội đồng thi; ở những Điểm thi không thể bố trí được điện thoại cố định thì bố trí 01 điện thoại kéo dài hoặc điện thoại di động đặt cố định tại phòng trực của Điểm thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Trong trường hợp cần thiết, có thể bố trí máy tính tại phòng trực của Điểm thi và đảm bảo máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi.
4. Trong khu vực coi thi, chấm thi, phúc khảo không được mang và sử dụng các thiết bị thu, phát thông tin (trừ quy định tại khoản 3 Điều này)."
4. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 11. Quản lý và sử dụng dữ liệu thi
1. Các Hội đồng thi công bố kết quả thi sau khi chuyển dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT và hoàn thành việc đối chiếu giữa dữ liệu kết quả thi gửi về Bộ GDĐT với dữ liệu kết quả thi lưu tại Hội đồng thi.
2. Bộ GDĐT chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu thi của thí sinh; các sở GDĐT sử dụng dữ liệu thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; các trường ĐH, CĐ, trung cấp sử dụng dữ liệu thi để tuyển sinh."
5. Khoản 5 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"5. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự thi được quy định trong văn bản hướng dẫn tổ chức thi hằng năm của Bộ GDĐT.
Khi hết hạn nộp Phiếu đăng ký dự thi, nếu phát hiện có nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị nơi đăng ký dự thi hoặc cho Hội đồng thi trong ngày làm thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung.
Các trường hợp đặc biệt được phép bổ sung các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích phải thực hiện trước ngày thi mới có giá trị."
6. Điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"đ) Cán bộ giám sát, trật tự viên, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ, công an (nơi cần thiết có thể thêm một số kiểm soát viên quân sự);
e) Chủ tịch Hội đồng thi căn cứ số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại cụm và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ để quyết định thành lập các Điểm thi đặt tại trường ĐH, CĐ, trung cấp và các cơ sở giáo dục khác đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi. Mỗi Điểm thi có Trưởng Điểm thi và có thể có các Phó trưởng Điểm thi do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định để điều hành toàn bộ công tác coi thi tại Điểm thi được giao phụ trách.
Cán bộ Ban Coi thi không được làm nhiệm vụ tại Điểm thi có người thân dự thi."
7. Khoản 3 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"3. Phó trưởng Ban Coi thi, Trưởng Điểm thi thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Ban Coi thi; Phó trưởng Điểm thi thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng Điểm thi."
8. Điểm a khoản 2 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"a) Trưởng Điểm thi bố trí cán bộ giám sát phòng thi; đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không nhiều hơn 07 phòng thi."
9. Gạch đầu dòng thứ nhất điểm c khoản 2 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"- Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của CBCT, các thành viên khác tại khu vực được phân công; giám sát thí sinh được CBCT cho phép ra ngoài phòng thi;"
10. Khoản 2 Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"2. Phòng và thiết bị chứa bài thi, tủ và thùng đựng bài thi phải được niêm phong và khoá; chìa khóa do Trưởng Ban Thư ký giữ; khi đóng, mở phải có sự chứng kiến của công an và ủy viên Ban Thư ký Hội đồng thi."
11. Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Phó trưởng Ban: Lãnh đạo trường ĐH, CĐ, lãnh đạo sở GDĐT hoặc lãnh đạo phòng, ban, trung tâm của trường ĐH, CĐ; lãnh đạo các phòng, ban thuộc sở GDĐT và lãnh đạo các trường phổ thông; trong đó, Phó trưởng Ban thường trực là lãnh đạo đơn vị chủ trì cụm thi hoặc trưởng các phòng, ban thuộc trường ĐH và sở GDĐT chủ trì cụm thi;
c) Các uỷ viên gồm Trưởng môn chấm thi và cán bộ chấm thi (CBChT) là cán bộ, giảng viên ĐH, CĐ và cán bộ, giáo viên THPT. Mỗi môn thi phải có ít nhất 03 CBChT.
CBChT phải là người đang trực tiếp giảng dạy đúng môn được phân công chấm. Những giảng viên, giáo viên đang trong thời kỳ tập sự và thành viên Ban Thư ký, Ban làm phách của Hội đồng thi không được chấm thi;"
12. Khoản 6 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"6. Tổ chấm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GDĐT."
13. Khoản 1 và khoản 2 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"1. Sau khi chấm thi xong tất cả các môn, Chủ tịch Hội đồng thi duyệt kết quả thi, báo cáo và nộp toàn bộ dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục) để lưu giữ và đối chiếu. Dữ liệu kết quả thi phải lưu vào 02 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản niêm phong dưới sự giám sát của thanh tra và công an; 01 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu giữ, 01 đĩa bàn giao cho Bộ GDĐT (Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục).
2. Sau khi duyệt kết quả thi và gửi dữ liệu thi về Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo Ban Thư ký Hội đồng thi in Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh có đăng ký xét tuyển sinh ĐH, CĐ (theo mẫu thống nhất do Bộ GDĐT quy định), ký tên, đóng dấu và gửi cho các sở GDĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi.
Mỗi thí sinh được cấp 01 Giấy chứng nhận kết quả thi với mã số xác định duy nhất."
14. Điểm b khoản 4 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"b) Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý như sau:
- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo và giao bài thi cho hai cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận;
- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng Ban Phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác;
- Nếu kết quả chấm của hai trong ba cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì Trưởng Ban Phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của 3 lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo rồi ký tên xác nhận;
- Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các CBChT đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định;
- Điểm chính thức của bài thi sau phúc khảo được Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi ký duyệt."
15. Khoản 6 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"6. Báo cáo kết quả phúc khảo
Điểm các bài thi được điều chỉnh sau phúc khảo do Trưởng Ban Phúc khảo trình Chủ tịch Hội đồng thi quyết định và cập nhật điểm của thí sinh sau phúc khảo vào hệ thống phần mềm quản lý thi theo quy định của Bộ GDĐT. Chủ tịch Hội đồng thi báo cáo, gửi dữ liệu cho Bộ GDĐT, đồng thời công bố và trả kết quả phúc khảo cho thí sinh.
Dữ liệu được lưu và chuyển theo quy định tại Điều 28 Quy chế này."
16. Điểm c khoản 2 Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"c) Học sinh giáo dục THPT, học viên GDTX trong diện xếp loại hạnh kiểm, học viên GDTX tham gia học đồng thời chương trình trung cấp kết hợp với chương trình văn hóa theo chương trình GDTX cấp THPT có Giấy chứng nhận nghề do sở GDĐT hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề do ngành Giáo dục cấp trong thời gian học THPT được cộng điểm khuyến khích căn cứ vào xếp loại ghi trong Giấy chứng nhận nghề như sau:
- Loại giỏi: cộng 2,0 điểm;
- Loại khá: cộng 1,5 điểm;
- Loại trung bình: cộng 1,0 điểm"
17. Tên Chương X được sửa đổi, bổ sung như sau:
"THANH TRA, KIỂM TRA, KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ CÁC SỰ CỐ BẤT THƯỜNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM"
18. Điều 44 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"Điều 44. Thanh tra, kiểm tra
1. Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thanh tra và thành lập các đoàn thanh tra việc chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT tại tất cả các Hội đồng thi và các sở GDĐT.
2. Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chủ trì cụm thi quyết định thành lập Đoàn kiểm tra coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tại cụm thi do mình chủ trì.
3. Giám đốc sở GDĐT chủ trì cụm thi quyết định thành lập Đoàn thanh tra việc chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo tại cụm thi do mình chủ trì và việc xét công nhận tốt nghiệp THPT trên địa bàn.
4. Trình tự, thủ tục tổ chức thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn của Bộ GDĐT.
5. Những người có người thân dự thi tại Hội đồng thi trong năm tổ chức Kỳ thi không được tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi."
19. Điểm d khoản 4 Điều 49 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"d) Thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 (không) môn thi đó; không được tiếp tục dự thi các môn thi tiếp theo; không được sử dụng kết quả thi để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ;"
20. Khoản 5 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"5. Chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chủ trì cụm thi điều động cán bộ, giáo viên tham gia Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi và các khâu coi thi, chấm thi, phúc khảo, kiểm tra, thanh tra thi."
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TƯ;
- Bộ trưởng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Như Điều 3;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký)Nguyễn Vinh Hiển

[Đã đọc: 286]


 

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

[21.11.2014 14:01]
Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn Số: 1387/SGDĐT-KTKĐCLGD-CNTT, ngày 3 tháng 11 năm 2014 về Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 1 năm học 2014-2015. Sau đây là nội dung công văn: Xem tiếp...
[Đã đọc: 1894]


 

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2013-2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM HỌC 2014-2015 CỦA BĐD CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT KRÔNG ANA

[15.09.2014 15:25]
Thầy và trò trường ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 đó là kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường và đón nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ. Một năm học đã để lại một kỉ niệm đẹp cho các cháu học sinh thân yêu, nhà trường đã tổ chức để các cháu được học tập, rèn luyện cùng các hoạt động tập thể bổ ích như cắm trại và nhiều cuộc thi, vui chơi khác. Xem tiếp...
[Đã đọc: 1493]


 

BẢNG XẾP HẠNG ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2014 CỦA TỈNH ĐĂK L ĂK CÁC TRƯỜNG THPT và TT GDTX

[21.08.2014 14:48]
Năm 2014 trường THPT Krông Ana tham gia dự thi Đại học, thứ hạng tuy có giảm nhưng điểm thi trung bình cao hơn năm 2013. Xem tiếp...
[Đã đọc: 1723]


 

THÔNG BÁO V/v tặng thưởng cho học sinh thi đại học năm 2014 đạt 20 điểm trở lên

[08.08.2014 16:24]
- Căn cứ vào kế hoạch năm học 2014-2015 của nhà trường; Kế hoạch của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường năm học 2014-2015. Xem tiếp...
[Đã đọc: 1519]


 
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 23, 24, 25  [sau]

 

Dòng thời gian 
Bây giờ là 18:32:39 | 27-08-2016
Chỉ còn
ngày 12 giờ 27 phút 21 giây nữa là đến ngày khai giảng năm học mới (05/09).
Ảnh ngẫu nhiên 
Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ

http://thptkrongana.edu.vn phát triển bởi ngvdmail@gmail.com từ 01/03/2010.