Trường THPT Krông Ana | Thống kê theo dõi nề nếp toàn trường
 
:::o::: Ảnh ngẫu nhiên 
Các clip mới nhất 
Lịch 
Tháng
Năm 

Famous saying:
Loan often loses both itself and friend.
BANME ANTI DDOS
THỐNG KÊ THEO DÕI NỀ NẾP TOÀN TRƯỜNG
Đoàn trường THPT Krông Ana, tổ Giáo vụ-tin học

 
TTLớpGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMSố lượng
1
10A11
...
2 (xem chi tiết)
2
10A2
...
3 (xem chi tiết)
3
10A4
...
1 (xem chi tiết)
4
10A6
...
2 (xem chi tiết)
5
10A7
...
2 (xem chi tiết)
6
10A8
...
2 (xem chi tiết)
7
10A9
...
2 (xem chi tiết)
8
11A12
...
3 (xem chi tiết)
9
11A2
...
1 (xem chi tiết)
10
11A3
...
4 (xem chi tiết)
11
11A4
...
5 (xem chi tiết)
12
11A5
...
6 (xem chi tiết)
13
11A6
...
7 (xem chi tiết)
14
11A7
...
2 (xem chi tiết)
15
11A8
...
2 (xem chi tiết)
16
12A1
...
3 (xem chi tiết)
17
12A10
...
2 (xem chi tiết)
18
12A11
...
13 (xem chi tiết)
19
12A3
...
3 (xem chi tiết)
20
12A4
...
2 (xem chi tiết)
21
12A5
...
3 (xem chi tiết)
22
12A6
...
1 (xem chi tiết)
23
12A7
...
2 (xem chi tiết)
24
12A8
...
2 (xem chi tiết)
25
12A9
...
3 (xem chi tiết)
c.b ngvdmail@gmail.com

Dòng thời gian 
Bây giờ là 11:45:43 | 01-08-2014
Chỉ còn
ngày 17 giờ 14 phút 17 giây nữa là đến ngày khai giảng năm học mới
Lịch tuần mới nhất 
::o:: T0 (04/08 đến 10/08)
::o:: T0 (28/07 đến 03/08)
::o:: T37 (19/05 đến 25/05)
::o:: T36 (12/05 đến 18/05)
Mừng sinh nhật 
Giáo viên sinh nhật hôm qua (31/07) :
Không có
Giáo viên sinh nhật hôm nay (01/08) :
1) Thầy Nguyễn Thanh Sơn
Giáo viên sinh nhật ngày mai (02/08) :
1) Thầy Phạm Đình Thiên
Học sinh sinh nhật hôm qua (31/07) :
Không có
Học sinh sinh nhật hôm nay (01/08) :
1) Phan Thị Nguyên Thảo (11A10)
2) Cao Hữu Vũ Hoàng (11A5)
3) Phạm Thị Trân Châu (11A7)
4) Đỗ Văn Hùng (11A7)
5) Nguyễn Thị Mỹ Ân (11A9)
6) Nguyễn Phú Huy (12A11)
7) Văn Bá Huy (12A9)
8) Y Phong Eânuôl (12A9)
Học sinh sinh nhật ngày mai (02/08) :
1) Nguyễn Thanh Phương (10A11)
2) Đặng Phi Long (10A3)
3) Phạm Thị Thúy Hằng (10A4)
4) Trần Thanh Công Minh (11A1)
5) Trịnh Thị Mỹ Duyên (11A7)
Bảng vàng TBM 
ĐIỂM TB HK CAO NHẤT NĂM HỌC 2013 - 2014
T
HS
L
Đ
DH
1
Nguyễn Thị Lan
10A1
9
HSG HK2
2
Lê Tôn Bảo
11A1
9
HSG HK2
3
Bùi Thị Huyền
12A1
9
HSG HK2
4
Võ Thị Hồng Nhung
10A1
8.9
HSG HK2
5
Trần Thị Hà anh
11A1
8.9
HSG HK2
6
Nguyễn Thị Thu Hiền
11A1
8.8
HSG HK2
7
Nguyễn Giáng My
11A1
8.8
HSG HK2
8
Phan Thị Thắm
11A1
8.8
HSG HK2
9
Đặng Nhật yến
11A1
8.8
HSG HK2
10
Lê Thị Diễm
10A1
8.7
HSG HK2
11
Ngô Đức Tâm
10A1
8.7
HSG HK2
12
Hà Thị Hồng Trinh
10A1
8.7
HSG HK2
13
Phan Thị Mỹ Thương
10A2
8.7
HSG HK2
14
Nguyễn Ngọc ánh
11A1
8.7
HSG HK2
15
Bùi ái Hoàng Duyên
11A1
8.7
HSG HK2
16
Lê Thị Mỹ Hạnh
11A1
8.7
HSG HK2
17
Nguyễn Đăng Quyền
11A1
8.7
HSG HK2
18
Nguyễn Thị Toàn
11A1
8.7
HSG HK2
19
Đỗ Thị Phương
10A1
8.6
HSG HK2
20
Nguyễn Tuấn
10A1
8.6
HSG HK2
21
Phan Lê Thành an
10A2
8.6
HSG HK2
22
Nguyễn Văn Cường
11A1
8.6
HSG HK2
23
Nguyễn Diệu Hiền
11A1
8.6
HSG HK2
24
Phan Thị Thanh Nhàn
11A1
8.6
HSG HK2
25
Nguyễn Thị Tâm
11A1
8.6
HSG HK2
26
Dương Nguyễn Phương Trinh
11A1
8.6
HSG HK2
27
Võ Thị Thu yên
11A1
8.6
HSG HK2
28
Nguyễn Thị Ngọc Linh
11A2
8.6
HSG HK2
29
Trần Thu Hằng
10A1
8.5
HSG HK2
30
Nguyễn Phúc Nghĩa
10A1
8.5
HSG HK2
31
Đinh Thị Thu Phương
10A1
8.5
HSG HK2
32
Nguyễn Thị Vượng
10A1
8.5
HSG HK2
33
Bùi Thị Thái Dương
10A2
8.5
HSG HK2
34
Đoàn Thị Minh Thảo
10A2
8.5
HSG HK2
35
Phạm Huy Hoàng
11A1
8.5
HSG HK2
36
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
11A1
8.5
HSG HK2
37
Nguyễn Toàn
11A5
8.5
HSG HK2
38
Tô Thị Lợi
12A1
8.5
HSG HK2
39
Trần Thị Mai Hương
12A2
8.5
HSTT HK2
40
Đoàn Thị Hạ Duyên
10A1
8.4
HSTT HK2
41
Nguyễn Thị Lan
10A1
9
HSG HK1
42
Lê Tôn Bảo
11A1
9
HSG HK1
43
Bùi Thị Huyền
12A1
9
HSG HK1
44
Nguyễn Giáng My
11A1
8.9
HSG HK1
45
Võ Thị Hồng Nhung
10A1
8.8
HSG HK1
46
Nguyễn Thị Thu Hiền
11A1
8.8
HSG HK1
47
Nguyễn Tiến Dũng
10A1
8.7
HSG HK1
48
Đinh Thị Thu Phương
10A1
8.7
HSG HK1
49
Ngô Đức Tâm
10A1
8.7
HSG HK1
50
Bùi Thị Thái Dương
10A2
8.7
HSG HK1
51
Lê Thị Mỹ Hạnh
11A1
8.7
HSG HK1
52
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
11A1
8.7
HSG HK1
53
Phan Thị Thanh Nhàn
11A1
8.7
HSG HK1
54
Nguyễn Thị Toàn
11A1
8.7
HSG HK1
55
Lê Thị Diễm
10A1
8.6
HSG HK1
56
Trần Thu Hằng
10A1
8.6
HSG HK1
57
Đỗ Minh Phương
10A1
8.6
HSG HK1
58
Đỗ Thị Phương
10A1
8.6
HSG HK1
59
Trần Thị Hà anh
11A1
8.6
HSG HK1
60
Nguyễn Ngọc ánh
11A1
8.6
HSG HK1
61
Nguyễn Văn Cường
11A1
8.6
HSG HK1
62
Nguyễn Thị Thảo Nguyên
11A1
8.6
HSG HK1
63
Võ Thị Thu yên
11A1
8.6
HSG HK1
64
Đặng Nhật yến
11A1
8.6
HSG HK1
65
Đoàn Thị Hạ Duyên
10A1
8.5
HSG HK1
66
Nguyễn Phúc Nghĩa
10A1
8.5
HSG HK1
67
Hà Thị Hồng Trinh
10A1
8.5
HSG HK1
68
Nguyễn Tuấn
10A1
8.5
HSG HK1
69
Phan Lê Thành an
10A2
8.5
HSG HK1
70
Đoàn Thị Minh Thảo
10A2
8.5
HSG HK1
71
Phan Thị Mỹ Thương
10A2
8.5
HSG HK1
72
Bùi ái Hoàng Duyên
11A1
8.5
HSG HK1
73
Nguyễn Diệu Hiền
11A1
8.5
HSG HK1
74
Phạm Huy Hoàng
11A1
8.5
HSG HK1
75
Nguyễn Đăng Quyền
11A1
8.5
HSG HK1
76
Văn Thị Thu Trà
11A1
8.5
HSG HK1
77
Tô Thị Lợi
12A1
8.5
HSG HK1
78
Trần Thị Minh
10A1
8.4
HSG HK1
79
Nguyễn Thị Thúy Nhàn
10A1
8.4
HSG HK1
80
Nguyễn Thị Vượng
10A1
8.4
HSG HK1
Bình chọn 
Theo bạn, có nên liên kết website với bình luận trên facebook

 Có.
 Không.
 Có cũng được, không cũng được.Kết quả
Những thăm dò khác
Login 
Bí danh
Mật khẩu
Ghi nhớ
Liên kết 
Âm nhạc 
http://thptkrongana.edu.vn phát triển bởi ngvdmail@gmail.com từ 01/03/2010.